Atasozu.org

"içerisinde Öksüz geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Öksüz oynaşa çıkmış, ay akşamdan doğmuş.

Talihsiz kimse bir şeyden yararlanmaya kalkışsa karşısına akla gelmedik engeller çıkar. İngilizce: The orphan has gone to the game, the […]

Öksüz oğlan göbeğini kendi keser.

Arkalayanı, koruyanı, yardım edeni bulunmayan kişi, işini kendi başına görmek zorunda kalır. İngilizce: The orphan boy cuts his own belly.

Öksüz neden güler? Yanılır da güler.

İşleri ters giden kimsesiz kişinin yüzü gülmez. Yüzünü güldürecek bir durum belirse, biraz sonra anlaşılır ki yanlışlık olmuştur, böyle bir […]

Öksüz kuzu toklu olmaz.

Kimsesiz, koruyucusuz kimse ilerleyemez. İngilizce: Orphan lamb satiated.

Öksüz kuzu öveç olmaz.

Kimsesiz, koruyucusuz kimse ilerleyemez. İngilizce: Orphan lamb is not a coward.

Öksüz hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğar.

Talihsiz kimse bir şeyden yararlanmaya kalkışsa karşısına akla gelmedik engeller çıkar. İngilizce: If an orphan goes to steal, the moon […]

Öksüz güler mi, meğer yanıla.

İşleri ters giden kimsesiz kişinin yüzü gülmez. Yüzünü güldürecek bir durum belirse, biraz sonra anlaşılır ki yanlışlık olmuştur, böyle bir […]

Öksüz çocuk göbeğini kendi keser.

Arkalayanı, koruyanı, yardım edeni bulunmayan kişi, işini kendi başına görmek zorunda kalır. İngilizce: The orphan boy cuts his own belly.