Atasozu.org

Z Harfi ile başlayan atasözleri listesi

Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü.

Eşkıyanın düşkünü… İngilizce: Giraffe’s fond, wears white on a winter’s day.

Züğürtlük, soyluluğu bozar.

Soylu kimse züğürtleyince, soyluluğu unutulur. İngilizce: Snobby corrupts nobility.

Züğürtlük zâdeliği bozar.

Zengin, varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla soyluluklarını da yitirirler. İngilizce: The snitch distorts the sleaze.

Züğürtleyen bezirgan, eski defterleri yoklar.

Müflis bezirgan… İngilizce: They don’t have old notebooks, no bezirgans.

Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir.

Uyuz olup kaşınmak, insanı çok rahatsız eder. Ama züğürtlük dolayısıyla ne yapacağım diye düşünmek, daha çok rahatsız eder. İngilizce: It’s […]

Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına.

Rasgele yapılan plansız işte yöntem, kural aranmaz. İş, kendi kendine nasıl yürürse yürür. İngilizce: Zurnada can’t be peshrev, whatever comes […]

Zurnada peşrev olmaz.

Rastgele yapılan plânsız, programsız işlerde yöntem, kural aranmaz; işin sonucu da kestirilemez. İngilizce: Zurnada doesn’t prep.

Zulüm ile mâmur olanın akıbeti berbat olur.

İngilizce: The fate of the persecuted will be ruined.

Zulüm ile âbad olanın akıbeti berbat olur.

İngilizce: The fate of the persecuted and the fate of the evil will be ruined.

Zorla köpek domuz avına gitmez

Zorla, isteksizce iş yaptırılmaz. İngilizce: The dog doesn’t go pig hunting by force

Zorla güzellik olmaz.

Kişiye, beğenmediği şey zorla beğendirilemez. İnsanların yapıları bir değildir. Bu bakımdan beğenme, hoşlanma duyguları da farklı farklıdır. Dolayısıyla bir kişiye […]

Zorla güzellik olmaz, zorla yemin kabul olunmaz.

İngilizce: No forced beauty, no forced oath.

Zora, beylerin borcu vardır.

Zor kullanan kişilerin istediğini en güçlü kimseler bile verirler. İngilizce: Zora, gentlemen owe money.

Zora dağlar dayanmaz.

Zor kullanan kişilere, çok güçlü sanılan kimseler bile boyun eğer. Gücü, kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok […]