Atasozu.org

F Harfi ile başlayan atasözleri listesi

Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.

Yoksulun şansı hemen hemen hiç gülmez. Onun eline geçen imkânlar da öyle çok değildir. İmkânları sınırlıdır; bunun için, hangi işe […]

Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü.

Toplumda saygın bir yeri olan kişiler, mevki kaybına uğradıklarında aykırı davranmaktan çekinmezler İngilizce: Fukara’s fond, wears white on a winter’s […]

Fincancı katırını ürküten sayısız dayak yer.

Eylemiyle bir düzene zarar veren kişi ağır biçimde cezalandırılır. İngilizce: The cupmaker gets countless beatings that scare his mule.

Fısıltı ev yıkar.

Bir toplantıda, kimi kişilerin fısıltı ile konuşmaları, güvensizlik havası yaratır; toplantının dağılmasına yol açar. İngilizce: Whisper house washes.

Fıs fıstığı kırıp düşman gözü çıkarmalı.

Zengin olmadığınız halde zenginmişsiniz gibi davranışlarınızla sizi sevmeyenleri kıskandırabilirsiniz. İngilizce: He’s got to break peanuts and take out the enemy’s […]

Fırsat sakal altından geçer.

Fırsatı yakalamak, kimi kez çok kolaydır. Ancak, yakalayabilmek için zamanını kollamak gerektir. İngilizce: The opportunity goes under the beard.

Fırsat her vakit ele geçmez.

Ele geçirilen imkân veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak gereklidir. Çünkü insanın karşısına çok seyrek çıkar. Fırsat insanın eline çok […]

Fırsat eldeyken sürün devranı.

İngilizce: The tipping over when the opportunity is at hand.

Felek kimine kavun yedirir, kimine kelek.

Aynı toplumda şanslı ve şanssız kişilerin bir arada bulunmaları doğaldı. Bu dünyada kimi kişiler mutlu bir yaşantı içindedirler. Kimi kişiler […]

Fazla naz aşık usandırır.

Kişinin kaprislerine yakınları bir süre katlanabilirler. Ama bu naz devam edecek olursa etrafındakilere de sıkıntı verir İngilizce: Too much love […]

Fazla mal göz çıkarmaz

O an için ihtiyaç duyulmayan mal, ne kadar ve ne türden olursa olsun elden çıkarılmamalıdır. Hiç umulmadık bir günde ona […]

Fazla aş, ya karın ağrıtır ya baş.

Çok yemek kişinin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden kararında yemek gerekir İngilizce: Too much, either your stomach hurts or […]

Faydasız baş mezara yaraşır.

Mademki yaşıyor, o hâlde bir işe yaramalıdır insan. Ne kendisine, ne de etrafına bir yararı, bir kârı dokunmayan ve ona […]

Farz sünneti bastırır.

Çok önemli olan bir işin, daha az önemli olandan önce yapılması gerekir. İngilizce: Suppose it suppresses circumcision.