Atasozu.org

Ü Harfi ile başlayan atasözleri listesi

Üzümün çöpünü, armudun sapını.

İngilizce: The grape’s trash, the pear handle.

Üzümün çöpü var, armudun sapı.

İngilizce: There’s grape trash, pear stalk.

Üzüm ye de bağını sorma.

Önemli olan, sana bir nimetin gelmiş olmasıdır. Ondan yararlanmaya bak. Nereden geldiğini bilmene gerek yoktur. İngilizce: And don’t ask about […]

Üzüm zamanı, it aç kalmaz

Mevsiminde, bol zamanında isteyen, istediği malzemeyi bulur. İngilizce: Grape time, it doesn’t go hungry

Üzüm üzüme baka baka kararır.

Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler, birbirlerine huy aşılarlar. İngilizce: Grapes darken when you look at grapes.

Üzerine laf düşmedikçe uyu.

İngilizce: Sleep until word is spoken of.

Üveye etme, özünde bulursun; geline etme, kızında bulursun.

Kendi çocuğu bir gün öksüz kalırsa, başkalarının ona kötü davranmasını istemeyen, bugün üvey çocuğuna kötü davranmamalıdır. Kızına, ileride gelin olarak […]

Üvey öz olmaz, kemha bez olmaz.

Ne kadar iyi davranırsa davransın, ne denli sevgi gösterirse göstersin, üvey anne öz annenin yerini tutmaz. Ne denli benimsenmek istenirse […]

Üşüntü köpek mandayı paralar.

Küçük güçler birleşirse büyük bir güç olur. Örneğin bir araya gelen köpekler tek başlarına güçlerinin yetmediği bir mandayı paralayabilirler. İngilizce: […]

Üşenenin oğlu, kızı olmamış.

Bir şey elde etmek isteyen, tembel tembel oturmamalı, onun yolunu tutmalıdır. Nitekim evlenmeye üşenen, ya da utanan kişi, çoluk çocuk […]

Ürüyen köpek, ısırmaz.

Bağırıp çağırmakla başkalarını korkutmak isteyen kimseden, saldırı beklenmemelidir. Saldırıda bulunabilse gürültü, patırtıya baş vurmaz. İngilizce: The breeding dog doesn’t bite.

Ürüyen köpek kapmaz.

Bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmez. Kötülük yapacak kişi, bu niyetini gizli tutar; belli etmez ve gürültüye patırtıya […]

Ürmesini bilmeyen köpek, sürüye kurt getirir.

Beceriksiz kimseler iyilik yapayım derken çoklukla hem kendilerini, hem de başkalarını zarara sokarlar. Ölçülü, hesaplı konuşmasını bilmeyen kişi, durup dururken […]

Ürmesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir.

Neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmeyen kimseler hem kendilerinin, hem de başkalarının başına dert açarlar. Ölçülü, hesaplı konuşmasını bilmeyen kişi, […]