Atasozu.org


Öksüz neden güler? Yanılır da güler.

İşleri ters giden kimsesiz kişinin yüzü gülmez. Yüzünü güldürecek bir durum belirse, biraz sonra anlaşılır ki yanlışlık olmuştur, böyle bir durum ortaya çıkmayacaktır.


İngilizce: Why does the orphan laugh? He’s wrong and he laughs.