Atasozu.org


Öksüz kuzu öveç olmaz.

Kimsesiz, koruyucusuz kimse ilerleyemez.


İngilizce: Orphan lamb is not a coward.