Atasozu.org


Öksüz oynaşa çıkmış, ay akşamdan doğmuş.

Talihsiz kimse bir şeyden yararlanmaya kalkışsa karşısına akla gelmedik engeller çıkar.


İngilizce: The orphan has gone to the game, the moon rises from the evening.