Atasozu.org


Öksüz hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğar.

Talihsiz kimse bir şeyden yararlanmaya kalkışsa karşısına akla gelmedik engeller çıkar.


İngilizce: If an orphan goes to steal, the moon rises from the first night.