Atasozu.org

T Harfi ile başlayan atasözleri listesi

Türk’ün aklı sonradan gelir.

Türk, bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini hemen düşünemez. Aradan zaman geçince doğru, sağlam bir davranış yolu bulur ve biraz […]

Türk’ün aklı gözünde.

Türk, gözüyle görmediği şeye kolay kolay inanmaz. İngilizce: In the eyes of the Turk’s mind.

Türk karır, kılıcı karımaz.

Türk ihtiyarlığında bile genç gibi kılıç kullanır. Türk insanı ihtiyarlar ama mücadele gücünden, direnme azminden bir şey kaybetmez. İngilizce: The […]

Tüccar züğürtleyince geçmiş defterleri yoklar.

Müflis bezirgan… İngilizce: When the merchant sings, they don’t have any books on the past.

Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur.

Halk böyle inanır: İyiliğini gördüğü, ekmeğini yediği kimseye karşı saygısızlık ve hainlik eden kişiyi Tanrı cezalandırır. Birinin ekmek yedirip iyilik […]

Tutulmayan uğru, beyden doğru.

Suçu ispatlanamayan, yakayı ele vermeyen hırsız, suç işlememiş gibi yaşar. Özgürlüğün ve egemenliğin keyfini sürer. İngilizce: The unheld cause is […]

Tutulmayan hırsız beyden büyüktür.

Suçu ispatlanamayan, yakayı ele vermeyen hırsız, suç işlememiş gibi yaşar. Özgürlüğün ve egemenliğin keyfini sürer. İngilizce: The thief who is […]

Tutulan sakal yolunur.

Bir suçu birlikte işleyenlerden yakayı ele veren cezayı çeker. İngilizce: The beard that is held is the wound.

Toprağı işleyen, ekmeği dişler.

Uğraşı alanının bütün gereklerini yerine getiren kişi, çalışmasının verimlerinden yararlanır. İngilizce: The teeth of the bread that process the soil.

Topalla gezen, aksamak öğrenir.

Kusurlu kimselerle düşüp kalkanlar, onlardan kötü huy kaparlar. İngilizce: The one with the limp learns to limp.

Top otu beylikten olunca güllesi Bağdat’a gider.

Bol ve bedava gereçle yapılan işler, yarış kabul etmeyecek ölçüde iyi, güzel olur. İngilizce: When the cannon grass is from […]

Tokmağı baş kazık yer.

Birçok kişinin katılmasıyla yapılan işin en büyük sorumlusu başkanlardır. Cezayı o çeker. İngilizce: The gavel eats the head pile.

Tok, acın halinden bilmez.

Varlıklı olanlar, yoksulların ne büyük geçim sıkıntısı içinde bulunduklarını bilmezler. Para, mal gibi şeyleri elde etmiş; açlığını gidermiş ve bunlara […]

Tok ne bilir aç halinden?

Varlıklı olanlar, yoksulların ne büyük geçim sıkıntısı içinde bulunduklarını bilmezler. Para, mal gibi şeyleri elde etmiş; açlığını gidermiş ve bunlara […]