Atasozu.org


Öksüz kuzu toklu olmaz.

Kimsesiz, koruyucusuz kimse ilerleyemez.


İngilizce: Orphan lamb satiated.