Atasozu.org


Öksüz güler mi, meğer yanıla.

İşleri ters giden kimsesiz kişinin yüzü gülmez. Yüzünü güldürecek bir durum belirse, biraz sonra anlaşılır ki yanlışlık olmuştur, böyle bir durum ortaya çıkmayacaktır.


İngilizce: If the orphan laughs, it turns out.