Atasozu.org


Öksüz çocuk göbeğini kendi keser.

Arkalayanı, koruyanı, yardım edeni bulunmayan kişi, işini kendi başına görmek zorunda kalır.


İngilizce: The orphan boy cuts his own belly.