Atasozu.org

"" ile ilgili atasözü sonuçları

Kısa günün kârı az olur.

“Kısa günün kârı az olur” atasözü, zamanın sınırlı olduğunu ve kısa sürelerde büyük kazanç elde etmenin zor olduğunu ifade eden […]

Kırk yıllık Kâni, olur mu Yani?

“Kırk yıllık Kâni, olur mu Yani?” atasözü, bir kişinin uzun bir süre boyunca bir beceri veya alışkanlık kazanmasına rağmen, doğuştan […]

Katıra “baban kim?” demişler, “dayım attır” demiş.

“Katıra ‘baban kim?’ demişler, ‘dayım attır’ demiş” atasözü, bir kişinin soyunu veya kökenini sorgulandığında, kendisine ait olmayan bir bağlantıyı veya […]

Kâr, zararın ortağıdır.

“Kâr, zararın ortağıdır” atasözü, ticari veya maddi faaliyetlerde kar elde etmenin, aynı zamanda zarar riskini de içerdiğini ifade eder. Kâr […]

Kâr, zararın kardeşidir.

“Kâr, zararın kardeşidir” atasözü, ticari veya maddi faaliyetlerde kâr elde etmenin, aynı zamanda zarar riskini de beraberinde getirdiğini ifade eder. […]

Kâr eden ar etmez.

“Kâr eden ar etmez” atasözü, bir kişinin kar elde ettiği durumlarda gereksiz bir şekilde uğraşmaması gerektiğini ifade eder. “Ar etmek”, […]

Kâfirden hacı, elden bacı olmaz.

“Kâfirden hacı, elden bacı olmaz” atasözü, bir kişinin dini ibadetleri yerine getirse dahi, karakteri, ahlaki değerleri ve davranışları itibarıyla düşmanca […]

Kadının biri âlâ, ikisi belâdır.

“Bu atasözü, birden fazla kadının bir araya gelmesiyle potansiyel sorunların ortaya çıkabileceğini ifade eder. İnsanlar arasındaki ilişkiler her zaman kolay […]

Büyük zekâlar birlikte düşünürler.

Bu atasözü, büyük zekaların bir araya gelerek daha iyi sonuçlar üretebileceğini ifade eder. “Büyük zekalar birlikte düşünürler” ifadesiyle, farklı bakış […]

Bülbülün çektiği dili belâsıdır.

Bu atasözü, bülbülün güzel şarkılarıyla kendini ifade ettiği ancak bu durumun ona zarar verdiği anlatır. “Bülbülün çektiği dili belâsıdır” ifadesiyle, […]

Bülbülün çektiği dil belâsıdır.

Bu atasözü, bülbülün şarkı söyleyerek aşkını ifade ettiği ancak bu durumun ona sıkıntı ve zorluklar getirdiği anlatır. “Bülbülün çektiği dil […]

Bülbülü altın kafese koymuşlar, “ah vatanım” demiş.

Bu atasözü, bir bülbülün özgürlüğünü kaybedip altın bir kafese konulduğunda içten gelen şarkısında “ah vatanım” dediğini anlatır. Bülbülün doğal ortamı […]

Bir selâm bin hatır yapar.

Bu atasözü, bir kişinin samimi bir selamlaşmanın ve dostça bir davranışın, uzun süre hatırlanabilecek ve olumlu etkileri olabilecek bir etkileşim […]

Belâ geliyorum demez.

“Belâ geliyorum demez.” atasözü, genellikle beklenmedik durumlar, sorunlar veya zorluklarla karşılaşılabileceğini belirtmek için kullanılır. Bu deyim, hayatın belirsizliğini ve olası […]

Bekârlık sultanlıktır.

“Bekârlık sultanlıktır.” atasözü, bekârlığın getirdiği özgürlüğü ve bağımsızlığı ifade etmek için kullanılır. Sultanlar, genellikle topluluklarına hükmetme ve hayatlarını istedikleri şekilde […]

Bekârlık maskaralıktır.

“Bekârlık maskaralıktır.” atasözü, genellikle toplumda bekârlığın getirdiği özgürlüğün ve sorumluluk eksikliğinin, bir kişinin ciddi ve düşünceli bir yaşam tarzı sürdürmesini […]

Bekârın parasını it yer, yakasını bit.

“Bekârın parasını it yer, yakasını bit.” atasözü, genellikle bekarların yaşamlarının sorumsuzluğunu ve düzensizliğini vurgulamak için kullanılır. Bu atasözü, bekar bir […]

Bekâra karı boşamak kolay gelir.

“Bekâra karı boşamak kolay gelir.” atasözü, bir durumu ya da sorunu yaşamayan kişinin, o durum ya da sorunla ilgili olarak […]

Bekâr gözü kör gözü.

“Bekâr gözü kör gözü” atasözü, Türk kültürünün derin köklerinden gelen bir anlayışı ifade eder. Bu atasözü, bekârlığın ve özellikle evlilikten […]

Baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.

“Baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana” atasözü, bir babanın malının zamanla tükenip bitmesine rağmen, evlatların sürekli bir gelir kaynağı […]