Atasozu.org


Leyleğin günü laklaka ile geçer.

Aylak kişi bütün zamanını gevezelikle, çene çalmakla geçirir. Aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi zamanını boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. Çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle bir arada bulunarak zaman harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur.


İngilizce: The stork’s day is spent with a lacquer.