Atasozu.org


Fırsat sakal altından geçer.

Fırsatı yakalamak, kimi kez çok kolaydır. Ancak, yakalayabilmek için zamanını kollamak gerektir.


İngilizce: The opportunity goes under the beard.