Atasozu.org

"içerisinde Fırsat geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer.

“Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer” atasözü, hayatta başarılı olmak için cesaretin ve sabrın önemini vurgular. Birçok fırsat insanın kapısını […]

Fırsat sakal altından geçer.

Fırsatı yakalamak, kimi kez çok kolaydır. Ancak, yakalayabilmek için zamanını kollamak gerektir. İngilizce: The opportunity goes under the beard.

Fırsat her vakit ele geçmez.

Ele geçirilen imkân veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak gereklidir. Çünkü insanın karşısına çok seyrek çıkar. Fırsat insanın eline çok […]

Fırsat eldeyken sürün devranı.

İngilizce: The tipping over when the opportunity is at hand.