Atasozu.org


Züğürtlük, soyluluğu bozar.

Soylu kimse züğürtleyince, soyluluğu unutulur.


İngilizce: Snobby corrupts nobility.