Atasozu.org


Zora dağlar dayanmaz.

Zor kullanan kişilere, çok güçlü sanılan kimseler bile boyun eğer. Gücü, kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok kimseye boyun eğdirirler; öyle ki büyük güçleri bile yener, istediklerini yaptırırlar.


İngilizce: The mountains won’t last.