Atasozu.org


Zorla köpek domuz avına gitmez

Zorla, isteksizce iş yaptırılmaz.


İngilizce: The dog doesn’t go pig hunting by force