Atasozu.org


Toprağı işleyen, ekmeği dişler.

Uğraşı alanının bütün gereklerini yerine getiren kişi, çalışmasının verimlerinden yararlanır.


İngilizce: The teeth of the bread that process the soil.