Atasozu.org


Tokmağı baş kazık yer.

Birçok kişinin katılmasıyla yapılan işin en büyük sorumlusu başkanlardır. Cezayı o çeker.


İngilizce: The gavel eats the head pile.