Atasozu.org


Top otu beylikten olunca güllesi Bağdat’a gider.

Bol ve bedava gereçle yapılan işler, yarış kabul etmeyecek ölçüde iyi, güzel olur.


İngilizce: When the cannon grass is from the principality, the cannon goes to Baghdad.