Atasozu.org


Türk’ün aklı gözünde.

Türk, gözüyle görmediği şeye kolay kolay inanmaz.


İngilizce: In the eyes of the Turk’s mind.