Atasozu.org


Tutulan sakal yolunur.

Bir suçu birlikte işleyenlerden yakayı ele veren cezayı çeker.


İngilizce: The beard that is held is the wound.