Atasozu.org


Farz sünneti bastırır.

Çok önemli olan bir işin, daha az önemli olandan önce yapılması gerekir.


İngilizce: Suppose it suppresses circumcision.