Atasozu.org


Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.

Yoksulun şansı hemen hemen hiç gülmez. Onun eline geçen imkânlar da öyle çok değildir. İmkânları sınırlıdır; bunun için, hangi işe el atarsa atsın, zengin gibi kazanamaz. Umduğundan fazla kazandığı görülmemiştir. Talih, yoksula hiç gülmez. Eşit sermaye zengine da ha çok, yoksula daha az gelir getirir.


İngilizce: The fukara’s chicken lays eggs one by one.