Atasozu.org


Fazla aş, ya karın ağrıtır ya baş.

Çok yemek kişinin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden kararında yemek gerekir


İngilizce: Too much, either your stomach hurts or your head.