Atasozu.org


Fıs fıstığı kırıp düşman gözü çıkarmalı.

Zengin olmadığınız halde zenginmişsiniz gibi davranışlarınızla sizi sevmeyenleri kıskandırabilirsiniz.


İngilizce: He’s got to break peanuts and take out the enemy’s eye.