Atasozu.org

"Dünya ile ilgili atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Kavanoz dipli dünya.

“Kavanoz dipli dünya” atasözü, dünyanın dar ve sınırlı bir alanı olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Kavanozun dibinin dar […]

Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez.

Bu atasözü, insan hayatının geçici olduğunu ve insanların hayatta geliş ve gidişlerinin belirsiz olduğunu anlatır. “Bu dünya iki kapılı handır, […]

Başın sağlığı, dünya varlığı.

“Başın sağlığı, dünya varlığı” atasözü, sağlık ve refahın, maddi varlıklardan daha önemli olduğunu ifade eder. Söz, kişinin sağlığının en değerli […]

Dünya tükenir, yalan tükenmez.

Bu atasözü, insanların yalan söylemekten vazgeçmeyeceğini ve yalanın sürekli var olacağını, ancak dünya ve dünyadaki kaynakların tükeneceğini ifade eder. Yalanlar, […]

Dünya Süleyman’a bile kalmamış.

“Dünya Süleyman’a bile kalmamış” atasözü, dünya hayatının geçici olduğunu ve hiç kimsenin gerçek anlamda sahip olacakları hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan […]

Dünya Peygamber’e bile kalmamış.

“Dünya Peygamber’e bile kalmamış” atasözü, dünya hayatının geçici ve değersiz olduğunu vurgulayan bir ifadedir. Bu atasözü, insanların dünyadaki maddi zenginliklere […]

Dünya ölümlü, gün akşamlı.

“Dünya ölümlü, gün akşamlı” atasözü, hayatın kısa olduğunu ve her günün bir sonunun olduğunu vurgular. Günün sonu akşam olduğu gibi, […]

Dünya malı dünyada kalır.

“Dünya malı dünyada kalır” atasözü, maddi değerlerin geçici olduğunu ve ölümden sonra bir değer ifade etmeyeceğini ifade etmektedir. Mal sahibi […]

Dünya kırk kulplu bir kazan, bir kulpundan tut da kazan.

“Dünya kırk kulplu bir kazan, bir kulpundan tut da kazan” atasözü, dünyanın büyük ve karmaşık bir yer olduğunu, hayatta karşılaşılacak […]

Dünya iki kapılı handır.

“Dünya iki kapılı handır” atasözü, dünyanın insanlara iki seçenek sunduğunu vurgulamaktadır. Bu seçeneklerden biri iyi bir yaşam sürdürmek için gerekli […]

Dünya gençten gence, dinçten dince.

“Dünya gençten gence, dinçten dince” atasözü, insanın yaşlandıkça değişen bakış açısına ve dünya algısına dikkat çeker. Bu atasözü, yaş ilerledikçe […]

Dünya duaylan, elek sıvaylan.

“Dünya duayla anılır, elek sıvayla değil” şeklinde de bilinen bu atasözü, insanların bir şeyleri gerçekleştirmek için hem dua etmeleri hem […]

Dünya dua ile, elek sıva ile.

“Dünya dua ile, elek sıva ile” atasözü, bir şeyin gerçekleşebilmesi için sadece dua etmek yeterli değil, aynı zamanda çalışmak ve […]

Dünya dört kulplu bir kazan, bir kulpundan tut da kazan.

“Dünya dört kulplu bir kazan, bir kulpundan tut da kazan” atasözü, hayatın farklı yönleri arasında bir denge kurmanın önemini vurgular. […]

Dünya bol olmuş neye yarar, pabuç dar olduktan sonra.

“Dünya bol olmuş neye yarar, pabuç dar olduktan sonra” atasözü, malın ve zenginliğin değerinin kısıtlılığına işaret eder. Atasözü, insanların sahip […]

Dünya bir, işin bin.

“Dünya bir, işin bin” atasözü, hayatta işin önemine vurgu yapar. İş dünyasında başarılı olmanın sadece yetenek ve zeka ile değil, […]

Dünya bir yağlı kuyruktur; yiyebilene aşk olsun.

“Dünya bir yağlı kuyruktur; yiyebilene aşk olsun” atasözü, hayatta başarılı olmak için cesaret, zeka, kararlılık, ve çalışma gerektiren bir mücadele […]

Dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kolla kendini, göreyim seni.

“Dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kolla kendini, göreyim seni” atasözü, yaşamımızın bir gemi yolculuğu gibi olduğunu ve bu […]