Atasozu.org


Şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir.

Küçük olmak, güçsüz olmak demek değildir. Öyle küçükler vardır ki kendilerinden büyük olandan daha güçlüdürler.


İngilizce: The falcon is small, but it takes the big jackpot out of the air.