Atasozu.org

"içerisinde havadan geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Havada ahreni ile uçmayan kuşun sesi havadan değil, tavadan gelir.

İngilizce: The sound of the bird that does not fly in the air comes from the pan, not from the […]

Şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir.

Küçük olmak, güçsüz olmak demek değildir. Öyle küçükler vardır ki kendilerinden büyük olandan daha güçlüdürler. İngilizce: The falcon is small, […]