Atasozu.org


Ne azgın ol asıl, ne yavaş ol basıl.

Cezaya çarpılacak ölçüde aşırı ve saldırgan olma. Ama herkes seni ezecek ölçüde yumuşak ve miskin de olma.


İngilizce: Be, don’t be slow.