Atasozu.org


Ne azgın ol asıl, ne miskin ol basıl.

Cezaya çarpılacak ölçüde aşırı ve saldırgan olma. Ama herkes seni ezecek ölçüde yumuşak ve miskin de olma.


İngilizce: No more, no matter how lazy you are.