Atasozu.org


Ne aşkın ol asıl, ne şaşkın ol basıl.

Cezaya çarpılacak ölçüde aşırı ve saldırgan olma. Ama herkes seni ezecek ölçüde yumuşak ve miskin de olma.


İngilizce: No love, no love, no surprises.