Atasozu.org


Leyleğin ömrü laklakla geçer.

Aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi zamanını boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. Çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle bir arada bulunarak zaman harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur. Aylak kişi bütün zamanını gevezelikle, çene çalmakla geçirir.


İngilizce: The stork’s life span is spent with a lacquer.