Atasozu.org


Ürmesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir.

Neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmeyen kimseler hem kendilerinin, hem de başkalarının başına dert açarlar.

Ölçülü, hesaplı konuşmasını bilmeyen kişi, durup dururken başına dert açar ve çevresindekiler için tehlikeli bir durum yaratır.


İngilizce: The mutt, who doesn’t know how to reproduce, brings wolves to the herd.