Atasozu.org


Ürüyen köpek kapmaz.

Bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmez. Kötülük yapacak kişi, bu niyetini gizli tutar; belli etmez ve gürültüye patırtıya yer vermez.


İngilizce: A breeding dog doesn’t get it.