Atasozu.org


Üşüntü köpek mandayı paralar.

Küçük güçler birleşirse büyük bir güç olur. Örneğin bir araya gelen köpekler tek başlarına güçlerinin yetmediği bir mandayı paralayabilirler.


İngilizce: The cold is the dog mandarin.