Atasozu.org


Üvey öz olmaz, kemha bez olmaz.

Ne kadar iyi davranırsa davransın, ne denli sevgi gösterirse göstersin, üvey anne öz annenin yerini tutmaz. Ne denli benimsenmek istenirse istensin, üvey çocuk, kendi çocuğunun yerine geçemez. Soylu kişi, soysuzca iş yapmaz.


İngilizce: No stepmother, no kemha cloth.