Atasozu.org


Ayda bir gel dostuna, kalksın ayak üstüne; günde bir gel dostuna, yatsın sırtı üstüne.

“Ne denli yakın dostun olursa olsun, ona her gün gidersen usanır. Ara sıra git ki saygı ile karşılasın. “


İngilizce: Come to your friend once a month, get up on his feet; Come to your friend once a day, lie on his back.