Atasozu.org


Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır.

Gerçekleşmesi güç bir şey isteyen kimse, isteğini gerçekleştirecek çareyi bulmak zorundadır.


İngilizce: Zemheride carries a cow in his pocket who wants yogurt.