Atasozu.org


Şahin ile deve avlanmaz.

Küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla, büyük şeyler elde edilemez.


İngilizce: Hawks and camels don’t hunt.