Atasozu.org


Niyet hayır, akıbet hayır.

İyi niyetle girişilen işin sonu hayırlı olur.

Bir şeyin yapılması önceden iyi niyetle istenip düşünülmüşse, o şeyin sonu hayırlı olur. Kötü niyetle yapılan işten hayır gelmez.


İngilizce: Intent no, fate no.