Atasozu.org

"içerisinde hayır geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Kimseden kimseye hayır gelmez.

Bu atasözü, insanların birbirlerinden hayır beklememeleri gerektiğini ifade eder. “Hayır gelmez” ifadesi, yardım, iyilik veya olumlu bir etki beklememenin önemini […]

Kimseden kimseye hayır yok.

Bu atasözü, insanların birbirlerinden umutlu olmamaları gerektiğini ifade eder. “Hayır” kelimesi, yardım, iyilik veya olumlu bir tepki anlamında kullanılırken, bu […]

Bir gözün gördüğü bir göze hayır etmez.

Bu atasözü, bir kişinin başkalarına yardım etmek yerine kendi çıkarlarını korumasının veya bir başkasına zarar vermesinin yanlış olduğunu ifade eder. […]

Bir gözün gördüğü bir başkasına hayır etmez.

Bu atasözü, bir kişinin gördüğü bir şeyi başka birine yardımcı olmak için kullanmasının önemini vurgular. İnsanların gözlemledikleri, deneyimledikleri veya elde […]

Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.

“Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz” atasözü, kendi ailesine veya yakınlarına yardım etmeyen veya iyi davranmayan bir kişinin, genel olarak […]

Her işte bir hayır vardır.

Olup biten bir işi -başka biçime sokmak elimizde olmadığına göre- hayra yormak gerekir. Bu, insanı kötümserlikten kurtarır. İngilizce: There’s a […]

Hayır işi uzat şerre dönsün, şer izi uzat hayra dönsün.

İngilizce: Let the charity be gone, and spread the trace of evil.

Hayır dile komşuna, hayır gele başına.

Kim başkaları için iyi niyet besler, iyilik diler, hayır isterse, başkaları da onun için aynı şeyleri düşünür. Kural o ki, […]

Hayır dile eşine, hayır gele başına.

Sen başkaları için iyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın. İngilizce: No, wish […]

Sabreyle işine, hayır gelsin başına.

Bir işi yaparken ivmez, sabrederseniz hayırlı sonuçlara varırsınız. Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz, acele […]

Sabah ola, hayır ola.

Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. Sabah olsun, o vakte kadar işi belki düzelir. Çünkü gündüz geceden daha hayırlıdır. Bk. “Akşamın […]

Gönülsüz davara giden köpekten hayır gelmez.

İçten gelen bir istekle kılınmayan namazın kabul olunacağı her zaman şüphe götürür. Benzer şekilde içten gelen bir heves ve şevkle […]

Şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin

Kötü gitmekte olan bir işin kötülüğüne boyun eğmemek, zaman kazanıp onu iyileştirmeye çalışmak gerekir. İyi olduğu belli olan işi de […]

Niyet hayır, akıbet hayır.

İyi niyetle girişilen işin sonu hayırlı olur. Bir şeyin yapılması önceden iyi niyetle istenip düşünülmüşse, o şeyin sonu hayırlı olur. […]

Zemheriden sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez.

İngilizce: No good comes from the millet planted after zemheri, the wife who gets up after her husband.

Sabah ola, hayır gele.

Sabah olsun, o vakte kadar işi belki düzelir. Çünkü gündüz geceden daha hayırlıdır. Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. İngilizce: Be […]