Atasozu.org


Nefesin elverirse borazancı başı ol.

Başarabileceğinize inanıyorsanız büyük işlere girişiniz.


İngilizce: If your breath allows, be the head of the trumpet player.