Atasozu.org


Lodosun gözü yaşlı olur.

Lodos rüzgarı yağmur getirir. Güneyden veya güney batıdan esen rüzgâr, ardından çoğunlukla yağış getirir.


İngilizce: Lodos will have tears in his eyes.