Atasozu.org


Isırgan ile taharet olmaz.

Kötü, zararlı kişiden iyilik beklenmez. İyi iş yapmak için zararlı araç kullanılmaz. Kötü kişiden iyilik beklenemez.

Her işin aracı farklıdır. İyi sonuç bekleniyor ve zarara uğranmak istemiyorsan uygun araç-gereç seçilmelidir. Islanmışın yağmurdan pervası yoktur. Daha önce kötülük görmüş, zarara uğramış kimse, kendisini bu duruma düşüren şeyden artık çekinip korkmaz.

Kötü malzeme ile iyi ve başarılı sonuçlar elde edilemez.


İngilizce: There’s no fortification with the nettle.