Atasozu.org


Fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış.

Yapamayacağı kadar ağır bir iş varken başka bir iş daha yüklenmek son derece sakıncalıdır. İnsan önce kendi işini yapıp düzlüğe çıkmalı, daha sonra başkalarının yükünü omuzlamayı düşünmelidir. Kendisi sığıntı durumunda iken yanına bir kişi daha almak yanlış ve tutarsız bir davranıştır.


İngilizce: The mouse didn’t fit in the hole, and he tied a pumpkin to his tail.