Atasozu.org


Zemheride kar yağmadan kan yağması iyi.

Zemheride kar, yağmur yağarsa çiftçilerin o mevsimdeki tarla işlerini yapmalarına, tarlayı sürmelerine engel olur. Bu yüzden o yıl iyi ürün alınamaz.


İngilizce: It’s good to have blood on zemheride without snowing.


Bu atasözüne 1 kişi katkıda bulunmuş.