Atasozu.org


Zan, hatıranın yalanıdır.


İngilizce: Zan is the lie of memory.